WEBSHOP VYŽADUJE COOCIES, PROSÍM ZAPNITE HO!

O nás

Služby

Referencie

Mapa stránok

Projektová kancelária bola založená v júni 2006, ako odpoveď na dopyt po projektovej kancelárii so zameraním na dopravné stavby v regióne Žitného ostrova. Od začiatku tvorilo hlavné portfólio kancelárie projektovanie, poradenstvo v oblasti dopravných stavieb s veľkým dôrazom na poskytovanie kvality a termínovej dispciplíny všetkým klientom. Ku každej zákazke pristupujeme individuálne a s dôrazom na pozdvihnutie úrovne komunikácie medzi klientom a projektantom na každej úrovni.


Projektová kancelária poskytuje služby prioritne v oblasti dopravných stavieb, ale v poslednej dobe sa snažíme rozšíriť portfólio a ponúkame aj poradenstvo a projektovanie inžinierskych konštrukcií v súčinnosti s našimi dlhodobými partnermi-projektantmi.


Od začiatku roka 2011 v spolupráci so spoločnosťou PAULOS-DLS s.r.o. ponúkame aj spracovanie individuálnych projektov rodinných domov a jednoduchých stavieb, kde kladieme hlavný dôraz na zabezpečenie dobrého pocitu z nového bývania pre našich klientov v ich vysnívanom obydlí.


Ing. Pavol Sebök


Projektová kancelária funguje na základe zákona č. 138/1992 Z.z. a je zapísaná v zozname autorizovaných stavebných inžinierov Slovenskej komory stavebných inžinierov pod číslom 4797.

KON
TAKT
Slovenská komora stavebných inžinierov
www.sksi.sk

Projektovanie stavieb

Ing. Pavol Sebök PAULOS-DLS

Záhradnícka 302/12

929 01 Dunajská Streda – Malé Blahovo

Tel/fax: +421 31 552 71 11

GSM: +421 907 300 525

paulos-dls@paulos-dls.eu

Fyzická osoba -
projektovanie stavieb

Ing. Pavol Sebök PAULOS-DLS

Záhradnícka 302/12

929 01 Dunajská Streda – Malé Blahovo

IČO: 43 216 731

DIČ / IČ DPH: SK 10 445 627 39

Právnická osoba -
dopravné systémy a merania,
reality a finančné riešenia

PAULOS-DLS s.r.o.

Zelená ulica 1193/48
SK 929 01 Dunajská Streda

IČO: 43 852 742

DIČ / IČ DPH: SK 20 225 13 680